Najnowsza działalność

Temat Użytkownicy Odpowiedzi Widoki Ostatnia aktywność
Holochain for developers 50 10484 2 9955 2 2 15 6h
Applying for the H2020 collective intelligence call - looking for operational partners and collaborators 10380 2 11133 2 50 10484 2 50 116 1107 4d
Do you use itsme? 10813 2 5 2 4 32 8d
European Commission paper on AI - Leaked 10480 2 10418 2 10813 2 3 118 8d
Let's Open up! An Open Source Webinar/Community Call 9955 2 10813 2 9873 2 10484 2 50 22 251 11d
Supporting Rob's work on digital identity 5 2 50 10813 2 9955 2 13 209 17d
Resonate.IS and decentralised identity 50 0 41 22d
Economic Sustainability for Open Source projects 50 50 10484 2 3 110 25d
:left_speech_bubble: The NGI Chat! 9955 2 10484 2 10813 2 10 97 25d
Are "Smart Cities" even a good idea? 10813 2 9926 2 10484 2 6 66 25d
Urban Intelligence 10717 2 10418 2 10298 2 10813 2 10480 2 26 414 25d
The state of play for Smart Cities today 10785 2 9955 2 10813 2 3 142 26d
Teaching Teachers Open Source 10728 2 50 10418 2 10484 2 9955 2 135 2037 27d
Turning this into the Collective intelligence incubator sub category 9955 2 0 32 27d
FOSDEM Feb 1-2 in Brussels. Anyone Going? 10813 2 50 10484 2 11 80 1mon
Blockchains for Social Good Finalists Day - Brussels Feb 10 10813 2 1 36 1mon
I highly Recommend this Newsletter 10813 2 1 46 1mon
It's 2020. How Modern is Your Technology? 10813 2 9876 2 10568 2 6 78 1mon
Anticipate: Collective Intelligence Design - Beyond the Event 11133 2 5 2 9955 2 5 178 1mon
How to use Edgeryders as a tool for your (research) project 9955 2 10813 2 9926 2 2 56 1mon

 

Jak to działa

O NGI Forward

Projekt

Inicjatywa "Next Generation Internet" (NGI), zapoczątkowana przez Komisję Europejską jesienią 2016 r., ma na celu ukształtowanie przyszłego internetu jako interoperacyjnego ekosystemu platformy, który ucieleśnia wartości, które są drogie Europie: otwartość, integracja, przejrzystość, prywatność, współpraca i ochrona danych. NGI będzie siłą napędową tej rewolucji technologicznej i zapewni stopniowe przyjmowanie zaawansowanych koncepcji i metodologii obejmujących dziedziny sztucznej inteligencji, Internetu przedmiotów, technologii interaktywnych i innych, przyczyniając się jednocześnie do uczynienia przyszłego Internetu bardziej skoncentrowanym na człowieku.

Ta ambitna wizja wymaga zaangażowania najlepszych badaczy i innowatorów w dziedzinie Internetu w celu zajęcia się możliwościami technologicznymi wynikającymi z wzajemnych powiązań i postępów w dziedzinach badań naukowych, począwszy od infrastruktury sieciowej po platformy i dziedziny zastosowań po innowacje społeczne.

Ta Platforma Wymiany NGI ma na celu zbudowanie dynamicznej i zaangażowanej społeczności internetowej dla wiodących myślicieli, zainteresowanych stron i zainteresowanych obywateli w celu prowadzenia dialogu na temat Internetu przyszłości i zarządzania nim. Dokładniej rzecz biorąc, dążymy do tego:

  • Przyjmij zróżnicowaną, inkluzywną i tolerancyjną wobec innych społeczność zainteresowaną przyszłym Internetem.
  • Otwórz debaty na temat przyszłości NGI dla szerszego grona odbiorców, koncentrując się w szczególności na zaangażowaniu "nietypowych podejrzanych" interesariuszy, takich jak opinia publiczna i społeczność hakerów.
  • Informowanie społeczności NGI o związanych z tym otwartych zaproszeniach, wydarzeniach fizycznych i innych możliwościach zaangażowania się w inicjatywę.
  • Traktuj dyskusję na platformie jako cenny wkład w przyszłe decyzje polityczne dotyczące NGI.

Weź udział

Jak możesz uczestniczyć na tej platformie:

  1. Zapisz się tutaj aby dołączyć do naszej społeczności.

  2. Dołącz do społeczności wirtualnej kawiarni i zadzwoń do nas, nasze internetowe zgromadzenie wideo, aby spotkać się z innymi członkami społeczności! Mamy regularne połączenia w każdy drugi wtorek od 18:00 do 19:00 czasu brukselskiego od 9 lipca. Połączenia są prowadzone w języku angielskim i do wzięcia w nich udziału potrzebne jest Zoom.

  3. Opowiedz nam o sobie: Co to jest palące pytanie, które napędza twoją pracę? Jak zacząłeś i jakie przeszkody napotkałeś po drodze? Jakie masz wątpliwości co do wykonywanej pracy i drogi naprzód? Jaki rodzaj wsparcia chciałbyś zaoferować innym podróżującym podobną drogą?

Cieszymy się na spotkanie z Państwem i rozmowę z Państwem!

Prywatność i zgoda

NGI Forward jest projektem innowacji społecznych w centrum uwagi. Łączy on zróżnicowaną społeczność, aby przemyśleć na nowo sposób, w jaki budujemy Internet; obywateli, aktywistów, twórców, technologów, przedsiębiorców, ekspertów, polityków i wiele innych.

Większość rozmów w społeczności wokół Internetu Następnej Generacji odbędzie się na tej platformie - oczekujemy, że udział będzie duży, różnorodny i bogaty.

Dowiedz się więcej o Warunkach użytkowania i polityce prywatności tej platformy.

Kto prowadzi Platformę Wymiany NGI?

Edgeryders OÜ (Estonia) jest partnerem konsorcjum, który utrzymuje i obsługuje tę Platformę Wymiany NGI, w tym stos narzędzi cyfrowych i zarządzanie społecznością, które napędza zbiorowe zmysły na tej platformie. Projekt NGI Forward obejmuje kilka innych partnerów konsorcjum.

Co się dzieje z twoimi danymi?

Niektóre z działań NGI Forward będą polegały na wykorzystaniu stosu oprogramowania Edgeryders do monitorowania i wspomagania zbiorowej inteligencji w społecznościach internetowych. Naszym celem jest pomoc społeczności w omawianiu, ocenie i idealizowaniu nowych, skoncentrowanych na człowieku rozwiązań internetowych.

W tym celu analizujemy treść rozmów za pomocą oprogramowania, które pomaga zebrać uczestników poprzez identyfikację punktów porozumienia i kontrowersji, podsumowanie i ustrukturyzowanie argumentów.

W przypadku środków projektu NGI Forward, Edgeryders dzieli się zabezpieczonym i zaszyfrowanym dostępem do danych badawczych, oznaczonych do badań etnograficznych, po pseudonimizacji.

Jak dzielenie się danymi tutaj różni się od dzielenia ich na komercyjnej platformie społecznościowej (np.: Facebook, Instagram, ...)?

Edgeryders nie sprzedaje ani nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim. Wszystkie informacje zawarte na tej platformie są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników oraz dla [członków konsorcjum](#consortium). Są one zobowiązane do analizowania danych na tej platformie wyłącznie w celu zbadania, jakie spostrzeżenia i propozycje dotyczące Internetu Centrum Ludzkiego Następnej Generacji naprawdę zrodziły się z rozmów w społeczności i zostały wspólnie zatwierdzone przez wszystkich uczestników.

Inne platformy społecznościowe zyskują na reklamie, na pewno wyprofilujesz mnie, aby dopasować do mnie kilka ofert?

Podczas gdy kojarzenie rozwiązań byłoby bardzo fajną cechą, nie jesteśmy jeszcze na miejscu. Wszelkie udostępniane dane będą wykorzystywane do badania rozmowy wokół rozwiązań internetowych Human Centric Next Generation i nie będą ponownie wykorzystywane do profilowania lub czegokolwiek podobnego. Jakiekolwiek nowe wykorzystanie danych na platformie będzie rozwijane dopiero po poinformowaniu wszystkich użytkowników o zmianie zakresu.

Wszystkie te platformy mogły prowadzić małe eksperymenty społeczne poprzez modulowanie ekspozycji na informacje określonych grup...

NGI Forward może kierować niektórymi rozmowami w celu zbadania wpływu pewnych informacji lub reakcji społeczeństwa na pewne scenariusze. Jednakże, w przeciwieństwie do np. Facebooka, NGI Forward jest nadzorowany przez doradcę ds. etyki i poddawany jest ocenie etycznej, a także będzie publikować publicznie dostępne raporty opisujące zakres i wszelkie wyniki.

Czy możesz zmodyfikować lub usunąć swoje dane po rozpoczęciu korzystania z tej platformy?

Tak, masz prawo do usunięcia swojego profilu w całości, kontaktując się z panem Johnem Coate ([@johncoate](https://edgeryders.eu/u/johncoate) lub [john@edgeryders.eu](mailto:john@edgeryders.eu)), który będzie odpowiedzialny za usunięcie danych dotyczących Twojego profilu i rozmowy z serwerów oraz ze zbiorów danych udostępnianych grupom badawczym. Jeśli chcesz otrzymać kopię tych danych, wyraź swoją prośbę lub mogą one zostać utracone na zawsze.

Kto ma moją zgodę na analizę moich danych? Jak mogę być lepiej poinformowany o zakresie zastosowania?

NGI Forward przeanalizuje rozmowę na temat rozwiązań internetowych skoncentrowanych na człowieku i czy może to stanowić źródło informacji o nowych, oddolnych działaniach na dużą skalę, nowych propozycjach politycznych i projektowaniu przyszłych europejskich programów finansowania.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, możesz po prostu wziąć udział w jednym z naszych węzłów przed podjęciem decyzji o wyrażeniu zgody i przyłączyć się do nas!

Informacje prawne dotyczące ochrony danych i prywatności

Konsorcjum